نوشته‌ها

بزرگترین پروژه شرکت عرشیان طوس

بزرگترین پروژه شرکت عرشیان طوس در بهمن ماه سال 1397 در اراضی سد گلستان شهرستان گنبد کاووس آغاز شده است. در این پروژه در مساحتی بالغ بر صد هکتار نهال پالونیا فورتونی به صورت تلفیقی با نخود فرنگی کشت می گردد.

هدف اصلی این پروژه استفاده از چوب درخت پالونیا در صنعت می باشد.