پروژه سد گلستان، گنبد کاووس

نهالستان مرکزی شرکت عرشیان طوس در اراضی سد گلستان شهرستان گنبد کاووس واقع می باشد. هر ساله کشت نهالهای پالونیا فورتونی از نیمه اردیبهشت در این منطقه آغاز می شود. نهالها در بهمن ماه هر سال از نهالستان جمع آوری شده و به مرکز پخش مشهد و همچنین متقاضیان عزیز در سراسر ایران ارسال می گردد.

همچنین بزرگترین پروژه شرکت عرشیان طوس، که کاشت نهال پالونیا فورتونی در مساحتی بالغ بر 100 هکتار می باشد از بهمن ماه 1397 در این منطقه آغاز شده است. کشت درختان پالونیا به صورت تلفیقی همراه با نخود فرنگی صورت می گیرد.

پروژه چناران، مجموعه سازی توس

کاشت نهال پالونیا فورتونی در بهمن ماه 1396 در مجموعه سازی توس واقع در چناران در زمینی به مساحت یک هکتار صورت گرفته است. در سال 1397 به این مساحت اضافه خواهد گردید.

پروژه اسفراین، مجموعه آستان قدس رضوی

کاشت نهال پالونیا در شهرستان اسفراین در مجموعه آستان قدس رضوی در اواخر سال 1396 صورت گرفت.

نهالهای کشت شده در تربت جام

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibur ridiculus mus.

پروژه سوران نیشابور

کشت نهالهای پالونیا فورتونی در اراضی شرکت کشاورزی سوران نیشابور وابسته به اداره اوقاف و امور خیریه در مساحتی بالغ بر 3 هکتار در بهمن ماه 1397 انجام شد.

نهالهای کشت شده در مزرعه کشت و صنعت انابد

کشت نهالهای پالونیا فورتونی در مزرعه کشت و صنعت انابد آستان قدس رضوی در شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی در اواخر سال 1396 انجام شد.

شوری آب در این منطقه 7000 پی پی ام و شوری خاک 12000 پی پی ام می باشد.

کشت نهال پالونیا درمرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان کاشمر

کشت نهال پالونیا فورتونی در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان کاشمر در سال 1396 توسط دوست عزیز جناب آقای مهندس سیرجانی انجام شده است.